Xem thêm

Agile Iron Triangle: Tạo nên gì và làm thế nào để hoạt động

CEO Hùng PV
Tìm hiểu về Iron Triangle Agile Iron Triangle - Một phương pháp quản lý dự án Agile Iron Triangle là một cách tiếp cận đổi mới trong quản lý dự án; tuy nhiên, triển khai...

Tìm hiểu về Iron Triangle

Agile Iron Triangle - Một phương pháp quản lý dự án

Agile Iron Triangle là một cách tiếp cận đổi mới trong quản lý dự án; tuy nhiên, triển khai nó cũng đem lại những thách thức riêng của nó.

Một trở ngại chung mà các nhóm quen thuộc với quản lý dự án truyền thống gặp phải là sự chống lại sự thay đổi. Agile là một phương pháp hiện đại có thể xung đột với bản năng và thói quen của một nhóm truyền thống.

Run Agile Iron Triangle như thế nào?

Agile Iron Triangle mang đến một phương pháp quản lý dự án đổi mới, nhưng triển khai nó cũng đem lại những thách thức riêng của nó.

Một trở ngại chung mà các nhóm quen thuộc với quản lý dự án truyền thống gặp phải là sự chống lại sự thay đổi. Agile là một phương pháp hiện đại có thể xung đột với bản năng và thói quen của một nhóm truyền thống.

Những thách thức và giải pháp của Agile Iron Triangle

Agile Iron Triangle mang đến một phương pháp quản lý dự án đổi mới, nhưng triển khai nó cũng đem lại những thách thức riêng của nó.

Một trở ngại chung mà các nhóm quen thuộc với quản lý dự án truyền thống gặp phải là sự chống lại sự thay đổi. Agile là một phương pháp hiện đại có thể xung đột với bản năng và thói quen của một nhóm truyền thống.

1