Xem thêm

Cách tắt Kiểm tra chính tả khi bạn nhập vào Microsoft Office

CEO Hùng PV
Đôi khi, khi bạn đang làm việc trên Word, PowerPoint, hoặc Outlook, công cụ kiểm tra chính tả và ngữ pháp có thể trở nên phiền toái. Chúng đôi khi đánh dấu các từ hoặc...

Đôi khi, khi bạn đang làm việc trên Word, PowerPoint, hoặc Outlook, công cụ kiểm tra chính tả và ngữ pháp có thể trở nên phiền toái. Chúng đôi khi đánh dấu các từ hoặc cụm từ đúng, nhưng không phù hợp với ngữ cảnh. Nếu bạn muốn tắt tính năng kiểm tra này, hãy tham khảo hướng dẫn dưới đây.

Tắt kiểm tra chính tả và ngữ pháp tự động

Đầu tiên, hãy mở tài liệu hiện có hoặc tạo một tài liệu mới trong Word hoặc PowerPoint. Sau đó, làm theo các bước sau:

Cách tắt Kiểm tra chính tả khi bạn nhập vào Microsoft Office (*Hình ảnh chỉ có tính minh họa)

 1. Nhấp vào tab File (hoặc Tệp) ở phía trên cùng bên trái của màn hình.
 2. Trên màn hình hậu trường, nhấp vào Tùy chọn (hoặc Options) để mở hộp thoại Tùy chọn Word (hoặc Tùy chọn PowerPoint).
 3. Trong danh sách các mục bên trái, nhấp vào Proofing (hoặc Proof Proofing).
 4. Để tắt kiểm tra chính tả tự động, hãy bỏ chọn Kiểm tra chính tả khi bạn nhập (hoặc Check spelling as you type).
 5. Đối với Word, bạn cũng có thể bỏ chọn Đánh dấu lỗi ngữ pháp khi bạn nhập (hoặc Mark grammar errors as you type) nếu bạn muốn tắt kiểm tra ngữ pháp tự động. Đối với PowerPoint, bạn cũng có thể bỏ chọn Lỗi chính tả và lỗi ngữ pháp (hoặc Hide spelling errors in this presentation only) để tắt chỉ kiểm tra chính tả và ngữ pháp cho bài thuyết trình hiện tại.
 6. Nhấp vào OK để chấp nhận các thay đổi và đóng hộp thoại Tùy chọn.

Tắt kiểm tra chính tả và ngữ pháp trong Outlook

Nếu bạn muốn tắt kiểm tra chính tả và ngữ pháp trong Outlook, hãy làm theo các bước sau:

 1. Trong cửa sổ Outlook chính hoặc cửa sổ thông báo, nhấp vào tab File (hoặc Tệp) ở phía trên cùng bên trái của màn hình.
 2. Nhấp vào Tùy chọn (hoặc Options) để mở hộp thoại Tùy chọn Outlook (hoặc Tùy chọn liên lạc).
 3. Trong danh sách các mục trên màn hình kết quả, nhấp vào Trình chỉnh sửa (hoặc Editor Options).
 4. Trên hộp thoại Trình chỉnh sửa, bỏ chọn Kiểm tra chính tả khi bạn nhập (hoặc Check spelling as you type) và Kiểm tra lỗi ngữ pháp khi bạn nhập (hoặc Mark grammar errors as you type) để tắt kiểm tra chính tả và ngữ pháp tự động.
 5. Nhấp vào OK để chấp nhận các thay đổi và đóng hộp thoại Tùy chọn Trình chỉnh sửa.

Bằng cách làm như vậy, bạn đã tắt tính năng kiểm tra chính tả và ngữ pháp tự động trong Microsoft Office. Lưu ý rằng các lỗi vẫn có thể xuất hiện, nhưng chúng sẽ không được đánh dấu trong tài liệu, bản trình bày hoặc thông báo email của bạn.

Nếu bạn chỉ muốn tắt kiểm tra chính tả và ngữ pháp cho một số đoạn cụ thể, hãy thực hiện các bước tương tự và chọn văn bản bạn muốn tắt kiểm tra trước khi bỏ chọn các tùy chọn kiểm tra chính tả và ngữ pháp.

Do đó, bạn có thể tắt tính năng kiểm tra chính tả và ngữ pháp trong Microsoft Office một cách dễ dàng và linh hoạt.

1