Xem thêm

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM: Sự Phát Triển Ấn Tượng Của Internet

CEO Hùng PV
Internet Việt Nam phát triển ấn tượng sau 25 năm (Ảnh: mtt.vn) Việc mở cửa và kết nối Internet ra toàn cầu là một quyết định dũng cảm, thể hiện tầm nhìn xa của Đảng,...

Internet Việt Nam phát triển ấn tượng sau 25 năm Internet Việt Nam phát triển ấn tượng sau 25 năm (Ảnh: mtt.vn)

Việc mở cửa và kết nối Internet ra toàn cầu là một quyết định dũng cảm, thể hiện tầm nhìn xa của Đảng, Nhà nước và lãnh đạo ngành Thông tin & Truyền thông nhằm thay đổi toàn diện đời sống, kinh tế và xã hội của Việt Nam. Dù khởi đầu chậm hơn so với tiến trình toàn cầu, nhưng sau 25 năm, Việt Nam đã vươn lên bắt kịp và đi cùng các nước trong khu vực và thế giới, trở thành một nước mạnh về viễn thông - Internet.

25 Năm Phát Triển Internet Việt Nam

Trải qua 25 năm phát triển, Internet Việt Nam đã chuyển đổi từ hạ tầng thông tin liên lạc thành hạ tầng số của nền kinh tế số. Nó bao gồm hạ tầng viễn thông băng rộng, hạ tầng điện toán đám mây, hạ tầng Internet kết nối vạn vật, hạ tầng cung cấp công nghệ và các nền tảng số. Internet không chỉ đóng vai trò là công cụ để phát triển kinh tế - xã hội, mà ngày nay nó còn tạo ra phương thức mới để phát triển kinh tế - xã hội.

Cũng trong 25 năm đó, Internet đã không chỉ là phương thức để kết nối con người với con người, mà nó đã phát triển thành phương thức thông minh hóa. Internet hiện nay cho phép đồ vật kết nối với đồ vật và con người hiểu thế giới đồ vật, cùng thế giới con người và thế giới đồ vật hoà quyện với nhau trên môi trường số.

Phát Triển Đáng Kinh Ngạc

Theo số liệu thống kê của Bộ Thông tin và Truyền thông, vào năm 1997, chỉ có hơn 200.000 người sử dụng Internet tại Việt Nam. Đến năm 2002, con số này đã tăng lên 3 triệu người. Năm 2007, lượng người dùng đã tăng lên 20 triệu, chiếm 24% dân số cả nước. Hiện nay, Việt Nam đã có 72,1 triệu người dùng Internet, xếp thứ 13 trên thế giới.

Hạ tầng băng rộng di động đã phủ sóng 99,73% số thôn trên toàn quốc, 19,79 triệu hộ gia đình có cáp quang, đạt tỷ lệ 72,4%. Hệ thống cáp quang đã triển khai tới 100% các xã, phường, thị trấn, 91% thôn bản và 100% trường học. Số thuê bao điện thoại di động sử dụng smartphone là 94,2 triệu, số thuê bao băng rộng di động là 82,2 triệu, đạt tỉ lệ 74,3% dân số. Ngoài ra, Việt Nam còn sở hữu hơn 564.000 tên miền “.vn”, đứng thứ 2 trong ASEAN và top 10 tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Tiến Về Tương Lai Số

Dự đoán rằng vào năm 2025, lượng truy cập Internet sẽ đạt 100% hộ gia đình có kết nối băng rộng cố định, với 90% người dùng có thể truy cập Internet cố định với tốc độ trung bình 200 Mb/s. Và đến năm 2030, 100% người dùng sẽ có truy cập Internet với tốc độ trên 1Gb/s. Việt Nam sẽ được xem như nhóm 30 nước dẫn đầu về công nghệ thông tin.

Về trung tâm dữ liệu và đám mây, vào năm 2025, Việt Nam hướng tới 2 cụm trung tâm dữ liệu quốc gia sử dụng năng lượng xanh quy mô lớn, tối thiểu 3 cụm trung tâm dữ liệu vùng, từ 1 - 2 trung tâm dữ liệu khu vực. Mong muốn là 100% cơ quan thuộc Chính phủ sử dụng điện toán đám mây Chính phủ và 70% doanh nghiệp Việt Nam dùng Cloud Việt Nam.

Sự Đổi Mới Và Cơ Hội

Trong 25 năm qua, sự phát triển của Internet ở Việt Nam là không thể phủ nhận. Internet đã mang đến cho Việt Nam những cơ hội và đổi mới. Sự chuyển hóa của xã hội cùng với các mô hình dịch vụ và ứng dụng trên Internet đã thay đổi nhanh chóng kinh tế, xã hội và văn hóa. Internet không chỉ làm lợi cho mọi người, mà còn làm lợi cho mọi vật, mọi lĩnh vực, mọi ngành của kinh tế, xã hội và văn hóa. Chuyển đổi số là phương thức phát triển mới để đẩy nhanh, rút ngắn tiến trình công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước.

Internet thực sự đã trở thành một trong những thành tố quan trọng và thiết yếu nhất để thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước. Với các thành tựu và tiềm năng của mình, Internet Việt Nam đang tiếp tục phát triển và góp phần xây dựng một tương lai số sáng tạo và phồn vinh cho đất nước.

1