Xem thêm

Cách sử dụng Internet Download Manager

CEO Hùng PV
Internet Download Manager (IDM) là một phần mềm hỗ trợ tải xuống nhanh chóng và hiệu quả. Một số tính năng của IDM bao gồm tích hợp với các trình duyệt phổ biến, tải nhanh...

Internet Download Manager (IDM) là một phần mềm hỗ trợ tải xuống nhanh chóng và hiệu quả. Một số tính năng của IDM bao gồm tích hợp với các trình duyệt phổ biến, tải nhanh các tệp tin, quản lý tải xuống thông minh và nhiều hơn nữa. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách sử dụng IDM một cách chi tiết.

Các tùy chọn trong cửa sổ Setting

Trong cửa sổ "Options", bạn có thể chỉnh sửa tất cả các cài đặt của IDM. Cửa sổ này gồm bảy tab: "General" (Chung), "File Types" (Loại tệp tin), "Connection" (Kết nối), "Save To" (Lưu tới), "Downloads" (Tải xuống), "Proxy / Socks" (Proxy/Socks) và "Site logins" (Đăng nhập trang web).

Tab "General"

Tab "General" cho phép bạn thay đổi các tùy chọn tích hợp hệ thống của IDM: khởi động tự động, tích hợp với các trình duyệt, theo dõi clipboard URL. IDM được tích hợp sẵn trong các trình duyệt phổ biến như Chrome, Firefox, Internet Explorer, Edge, Opera và nhiều trình duyệt khác.

Internet Download Manager

IDM hỗ trợ hai loại tích hợp trình duyệt: cơ bản và nâng cao. Tích hợp trình duyệt nâng cao có thể được sử dụng để tích hợp IDM vào bất kỳ trình duyệt nào. Nếu bạn gặp bất kỳ vấn đề gì với tích hợp trình duyệt nâng cao, bạn có thể tắt nó và sử dụng tích hợp cơ bản.

Bạn có thể thêm một trình duyệt mới bằng cách sử dụng nút "Add Browser..." và chỉ định tệp tin thực thi của trình duyệt. IDM sẽ xác định phiên bản của trình duyệt và tích hợp vào nó.

IDM có một module đặc biệt (IEMonitor.exe) để theo dõi các lần nhấp chuột trong các trình duyệt dựa trên IE (MSN Explorer, Avant, MyIE, một số phiên bản của AOL...) chạy riêng biệt so với quá trình chính của IDM. Module này có thể được bật/tắt bằng cách sử dụng hộp kiểm "Run module for click monitoring for IE-based browsers".

Nút "Keys" cho phép bạn chọn các phím bàn phím khác nhau để buộc hoặc ngăn IDM tải xuống. Khi bạn nhấn vào nút "Keys", hộp thoại "Using special keys" sẽ hiển thị. Bạn có thể chọn một hoặc nhiều phím phù hợp với trình duyệt web của bạn. Lưu ý rằng tích hợp trình duyệt cơ bản không hỗ trợ các phím đặc biệt để ngăn hoặc buộc IDM tải xuống. Nếu bạn muốn sử dụng các phím đặc biệt, bạn nên kích hoạt tùy chọn "Use advanced browser integration".

Select key combinations to to prevent or force a download with IDM

Tab "File Types"

Tab "File Types" cho phép bạn thay đổi danh sách các loại tệp tin sẽ được IDM nhận và tải xuống từ trình duyệt.

Internet Download Manager

Bạn có thể ngăn IDM tải xuống từ các trang web cụ thể. Nếu bạn không muốn IDM nhận các tải xuống từ một trang web cụ thể, bạn có thể thêm nó vào danh sách "Don't start downloading automatically from the following list". Bạn có thể sử dụng dấu sao () để phù hợp với bất kỳ số lượng ký tự nào. Ví dụ: .tonec.com sẽ phù hợp với ftp.tonec.com, www.tonec.com, www.games.tonec.com, v.v.

Bạn cũng có thể ngăn IDM tải xuống từ các địa chỉ web cụ thể. Bạn có thể thêm/xóa địa chỉ web trong hộp thoại "The list of addresses exceptions" khi nhấp vào nút "Edit list...".

Tab "Connection"

Trong tab "Connection", bạn phải chọn tốc độ kết nối Internet của bạn. Điều này cần thiết để sử dụng băng thông một cách tối ưu. Hạn chế đặt "Max Connection Number" thành các giá trị lớn hơn 4 - 8. Số lượng lớn kết nối (đoạn tệp tin) có thể làm giảm hiệu suất truyền tệp tin và có thể dẫn đến việc sử dụng tài nguyên cao hơn trên máy chủ bạn đang tải xuống từ. Điều này có thể dẫn đến một số giới hạn hoặc biện pháp bảo vệ từ các quản trị viên hệ thống cục bộ. Tuy nhiên, số lượng kết nối lớn có thể tăng tốc độ đáng kể nếu bạn sử dụng modem cáp hoặc kết nối Internet được sử dụng nhiều (chung).

Bạn có thể đặt số lượng kết nối riêng biệt (số luồng tải xuống) cho các máy chủ trong bảng "Exceptions". Bạn có thể cần nó cho các máy chủ giới hạn số lượng kết nối từ cùng một máy khách. Điều này cũng hữu ích cho các máy chủ FTP giới hạn số lượng kết nối thành 1 hoặc 2.

Nếu bạn muốn đặt hạn mức tải xuống trên việc sử dụng kết nối Internet của bạn, bạn nên kích hoạt hộp kiểm "Download Limits". Điều này hữu ích cho các liên kết có chính sách truy cập công bằng (như Direcway, Direct PC, Hughes, v.v.). Giả sử bạn đặt 40MB/giờ hoặc không quá 150MB mỗi 4 giờ, IDM sẽ tải xuống tối đa có thể và sau đó tiếp tục tự động vào thời gian sau. Điều này giúp bạn tải xuống các tệp tin lớn với tốc độ tối đa có thể.

Image connection.png

Tab "Save To"

Tab "Save To" xác định thư mục lưu mặc định cho tất cả các danh mục. Bạn cũng có thể thay đổi thư mục này bằng cách chọn mục "Properties" trong menu chuột phải của một danh mục đã chọn trong cửa sổ chính của IDM. Tệp tin đã tải xuống sẽ được lưu vào thư mục mặc định của một danh mục thích hợp. Nhưng bạn có thể thay đổi thư mục để lưu tệp trước khi tải xuống trong hộp thoại "Download File Info". Nếu hộp kiểm "Change folder for ... category on last selected" đã được chọn và bạn đã thay đổi thư mục trong hộp thoại "Download File Info", thư mục lưu mặc định sẽ thay đổi cho tất cả các tải xuống tiếp theo trong danh mục này.

Internet Download Manager

Tab "Temporary Directory" xác định đường dẫn nơi các tệp tạm được lưu trữ. Bạn có thể cần thay đổi thư mục này chỉ khi vị trí mặc định không đủ không gian đĩa trống.

Tab "Downloads"

Trong nhóm hộp thoại "Dialogs", bạn có thể kiểm soát cách IDM hiển thị các hộp thoại. Bạn có thể vô hiệu hóa hộp thoại "Download Complete" bằng cách sử dụng hộp kiểm "Show download complete dialog".

Internet Download Manager

Nhấp vào "Edit" gần nhãn "Customize 'Download Progress' dialog" và sau đó chọn mục "Don't show" trong danh sách "Start view", nếu bạn không muốn thấy hộp thoại "Download Progress" hoàn toàn. Nếu bạn không thích thấy hộp thoại "Download Progress" xuất hiện trước tất cả các cửa sổ khác, hãy chọn "Show minimized".

Cutomize download progress dialog

Internet Download Manager cũng hỗ trợ chế độ im lặng khi tất cả các tệp tin được nhấp chuột được lưu tự động vào thư mục mặc định. Nếu bạn không muốn thấy "Download File Info", tiến trình tải xuống và các hộp thoại "Download Complete", bạn có thể vô hiệu chúng. Chỉ cần bỏ chọn "Show start download dialog", "Show download complete dialog" và chọn "Don't show" trong danh sách hộp thoại "Customize download progress dialog".

IDM được tối ưu hóa cho tốc độ và nó bắt đầu tải xuống một tệp tin trong khi hiển thị hộp thoại "Download File Info". Chính vì vậy, trong khi bạn đang suy nghĩ về việc đặt một tệp tin ở đâu sau khi tải xuống trong hộp thoại "Download File Info", tệp tin có thể được tải xuống một phần hoặc hoàn toàn. Nếu bạn sử dụng lịch trình IDM và muốn tải xuống tệp tin sau này hoặc chỉ muốn thêm nó vào hàng đợi, bạn có thể không cần bắt đầu tải xuống tệp tin trong hộp thoại này. Trong trường hợp này, bạn nên bỏ chọn "Start download immediately while showing Download File Info dialog".

Khi bạn nhấn vào nút "Download Later" trong hộp thoại "Download File Info" hoặc thêm tải xuống hàng loạt bằng cách sử dụng các mục "Tasks→Add batch download" hoặc "Tasks→Add batch download from clipboard" trong menu chính IDM, bạn có thể đặt tệp tin trong hàng đợi cụ thể. Để làm điều này, bật tùy chọn "Show queue selection panel...".

Đôi khi các máy chủ Internet không đúng mục đích thay đổi thời gian sửa đổi tệp tin với mỗi yêu cầu tải xuống. Trong trường hợp này, lịch trình IDM bắt đầu tải xuống lại từ đầu. Để tránh điều này và để tiếp tục tải xuống đúng, bạn cần kiểm tra hộp kiểm "Ignore file modification time changes when resuming a download".

Để hoạt động như một trình duyệt, IDM sử dụng chính xác cùng một đại diện người dùng được sử dụng bởi trình duyệt mà nó phát hiện việc tải xuống từ đó. Nhưng đối với các tải xuống được thêm bằng cách sử dụng nút "Add Url" thủ công, bạn có thể thay đổi đại diện người dùng mặc định bằng cách chỉnh sửa hộp văn bản "User agent for manually added downloads".

Nếu bạn muốn chạy phần mềm diệt vi-rút khi tải xuống hoàn tất, bạn nên nhấn vào "Edit" gần nhãn "Virus checking settings". Trong hộp thoại "Virus Checking", nhập hoặc duyệt tới đường dẫn đầy đủ của tệp thực thi. Nếu IDM biết về các tham số cần thiết cho tên tệp thực thi cụ thể, nó sẽ tự động đặt chúng. Nếu không, bạn sẽ phải thiết lập chúng thủ công trong "Command line parameters" theo tài liệu của phần mềm diệt vi-rút và thay thế tên tệp tin bằng "[File]". Nếu không có tham số được đặt, IDM sẽ thực thi phần mềm diệt vi-rút bằng cách thêm đường dẫn đầy đủ vào tệp tin tải xuống.

Configure virus checking in Internet Download Mananger

Tab "Proxy / Socks"

Tab "Proxy / Socks" có thể được sử dụng để thiết lập cài đặt proxy của bạn. Nút "Get System" có thể được sử dụng để sao chép cài đặt proxy từ trình duyệt của bạn. Bạn cũng có thể sử dụng tập lệnh cấu hình tự động hoặc cấu hình proxy thủ công và đặt proxy riêng biệt cho mỗi giao thức.

Nếu tùy chọn "Use proxy/socks from a browser's request..." được kích hoạt, IDM sẽ sử dụng cùng một proxy được sử dụng trong trình duyệt mà bạn khởi động tải xuống từ. Nó có thể được đặt trong cài đặt của trình duyệt hoặc trong một tiện ích proxy/vpn cài đặt trong trình duyệt đó.

Bạn có thể nhập các địa chỉ Internet mà IDM sẽ không sử dụng proxy. Sử dụng dấu sao () để khớp với bất kỳ số lượng ký tự nào. Ví dụ: ".tonec.com" sẽ khớp với "ftp.tonec.com", "www.tonec.com", "www.games.tonec.com", v.v.

Tùy chọn "Use FTP in PASV" có nghĩa là sẽ sử dụng chế độ passive của giao thức FTP. Bạn nên bật tùy chọn này nếu bạn đang ở sau một tường lửa hoặc máy chủ proxy. Bạn cũng có thể chỉ định thông tin đăng nhập nếu máy chủ proxy của bạn yêu cầu xác thực.

Internet Download Manager

Tab "Site Logins"

Tab "Site Logins" được sử dụng để tạo danh sách thông tin đăng nhập cho các trang web yêu cầu xác thực. Bạn có thể thêm thông tin đăng nhập khác nhau cho các thư mục khác nhau của cùng một trang web. Nhấp vào "New" để thêm URL và thông tin Tên người dùng/Mật khẩu mới.

Internet Download Manager

Tab "Dial Up / VPN"

Nếu bạn sử dụng dịch vụ "Windows Dial-Up" tiêu chuẩn, IDM có thể chỉnh sửa các hồ sơ danh bạ cho các kết nối của bạn. Trong danh sách, bạn có thể chọn một kết nối để sử dụng với IDM. Nếu máy tính của bạn đã kết nối với Internet, IDM sẽ hiển thị kết nối này mặc định. Nếu không, IDM sẽ hiển thị kết nối đã được sử dụng gần nhất. Nếu bạn chạy IDM lần đầu tiên, IDM sẽ chọn hồ sơ đầu tiên từ danh bạ của bạn.

Sau khi chọn một kết nối, bạn có thể thay đổi tên người dùng và mật khẩu và lưu chúng trong danh bạ của bạn bằng cách nhấp vào nút "Apply". Chọn hộp kiểm "Save Password" nếu bạn không muốn nhập mật khẩu mỗi khi bạn khởi động IDM. Bạn cũng có thể thiết lập số lần gọi lại (0 - vô tận) và khoảng thời gian giữa chúng. Nhấp vào nút "OK" để lưu các thay đổi hoặc "Cancel" để hủy bỏ chúng.

Internet Download Manager

Tab "Sounds"

IDM có thể phát các âm thanh khác nhau cho các sự kiện tải xuống khác nhau. Trên tab này, bạn có thể chọn các tệp âm thanh và thiết lập các sự kiện.

Internet Download Manager

Mẹo: Bạn có thể sử dụng các âm thanh chuẩn của Windows được lưu trữ trong thư mục "Windows/Media" để phát trong các sự kiện. Để đặt một âm thanh, chọn một sự kiện, nhấp vào nút "Browse", tìm tệp tin cần phát và sau đó chọn sự kiện trong hộp kiểm. Bạn có thể kiểm tra âm thanh đã chọn bằng cách sử dụng nút "Play".

Với IDM, bạn có thể trải nghiệm tải xuống mọi thứ một cách dễ dàng và nhanh chóng. Chúc bạn có những trải nghiệm tuyệt vời khi sử dụng IDM!

1