Xem thêm

Chất lượng đảm bảo (QA) trong Kiểm thử Phần mềm: Quan điểm và Thực hành tốt về QA

CEO Hùng PV
Quality Assurance (QA) là một thực hành phổ biến để đảm bảo rằng sản phẩm cuối cùng của Quy trình Phát triển Phần mềm (SDLC) tuân thủ các yêu cầu và mong đợi tổng thể...

Quality Assurance (QA) là một thực hành phổ biến để đảm bảo rằng sản phẩm cuối cùng của Quy trình Phát triển Phần mềm (SDLC) tuân thủ các yêu cầu và mong đợi tổng thể đã được thỏa thuận. Tuy nhiên, việc định nghĩa chất lượng phần mềm có thể khá khó khăn vì mỗi cá nhân có thể định nghĩa chất lượng theo cách khác nhau. Các quan điểm về chất lượng phần mềm cũng có thể đa dạng, từ các bên liên quan và đơn vị khác nhau, và đánh giá chất lượng phần mềm dựa trên yêu cầu, mong đợi và tiêu chuẩn của riêng họ.

Chất lượng đảm bảo là gì?

Trước khi định nghĩa chất lượng đảm bảo, chúng ta cần hiểu ý nghĩa của chất lượng. Chất lượng liên quan đến việc tuân thủ các yêu cầu, mong đợi và tiêu chuẩn không rõ ràng hoặc đã được định nghĩa. Để đáp ứng các yêu cầu này, cơ chế kiểm soát chất lượng được thiết lập.

Kiểm soát chất lượng (QC) là quá trình bạn sử dụng để đạt được hoặc cải thiện chất lượng sản phẩm. Quá trình QC cũng có thể bao gồm các hoạt động để loại bỏ các quy trình không cần thiết trong SDLC. Các hoạt động của QC bao gồm một loạt các hoạt động kiểm thử được sử dụng để phát hiện và giải quyết các vấn đề kỹ thuật. Những hoạt động này được tiến hành cùng với quy trình phát triển trong suốt quá trình SDLC.

Chất lượng đảm bảo (QA) liên quan đến quy trình siêu cấp đảm bảo sự cải tiến và duy trì liên tục và nhất quán của các quy trình cho phép công việc của QC.

Quan điểm về chất lượng đảm bảo

Trong lĩnh vực kiểm thử phần mềm, chất lượng đảm bảo điều tra sâu hơn so với các hoạt động kiểm soát chất lượng và kiểm thử để đánh giá chất lượng phần mềm theo nhiều quan điểm khác nhau:

 • Quan điểm siêu việt: Quan điểm này cho rằng chúng ta có thể nhận biết chất lượng - nhưng không thể đo lường nó.
 • Quan điểm người dùng: Quan điểm này liên quan đến cách người dùng cuối nhìn nhận và trải nghiệm chất lượng phần mềm.
 • Quan điểm sản xuất: Quan điểm này liên quan đến việc sản phẩm được phát triển đúng lần đầu và không có lỗi trong suốt quá trình SDLC.
 • Quan điểm về sản phẩm: Quan điểm này liên quan đến mức độ mà các tính chất nội tại của sản phẩm tuân thủ các yêu cầu đã xác định.
 • Quan điểm dựa trên giá trị: Quan điểm này liên quan đến mức độ mà sản phẩm đáp ứng các yêu cầu của các bên liên quan và đơn vị liên quan đến sản phẩm.

Các quan điểm khác nhau này là một phần cần thiết của bất kỳ quy trình QA nào. Một phiên bản phần mềm có thể tuân thủ tất cả các yêu cầu cần thiết và vượt qua quy trình kiểm soát chất lượng - nhưng điều đó không đảm bảo tác động tích cực cho doanh nghiệp hoặc cải thiện trải nghiệm người dùng.

So sánh Kiểm soát chất lượng và Chất lượng đảm bảo

Hãy so sánh các hoạt động kiểm thử và kiểm soát chất lượng thực tế với quy trình QA để hiểu phạm vi và cơ chế của mỗi quy trình:

Kiểm soát chất lượng

 • Quá trình đi bộ qua một số hoạt động kiểm thử
 • Quá trình phê chuẩn chất lượng phần mềm dựa trên các quan điểm khác nhau

Chất lượng đảm bảo

 • Các hoạt động dựa trên sản phẩm
 • Các hoạt động dựa trên quy trình

Hoạt động QC tập trung vào xác minh và tuân thủ sản phẩm đến yêu cầu. Trong khi đó, hoạt động QA tập trung vào quy trình được sử dụng để tạo ra sản phẩm. Hoạt động QC bao gồm kiểm tra, lấy mẫu và kiểm thử. Trong khi đó, hoạt động QA bao gồm tài liệu, kiểm toán, quản lý, đào tạo, kiểm soát và quản lý thay đổi và điều tra. Quy trình QC là quy trình phản ứng và chỉnh sửa, trong khi quy trình QA là quy trình chủ động và phòng ngừa. Cả đội ngũ thực hiện QC và QA và các bên liên quan có liên quan đến quy trình.

Thực hành tốt về chất lượng đảm bảo

Dưới đây là một số thực hành tốt đã được chứng minh trong ngành có thể giúp cải thiện khả năng QA của bạn, quy trình SDLC liên quan và chất lượng tổng thể của sản phẩm phần mềm trong môi trường DevOps:

 • Tự động hóa các bài kiểm tra: Tự động hóa các bài kiểm tra lặp đi lặp lại và yêu cầu ít can thiệp thủ công, từ đó tăng tốc độ, linh hoạt và năng suất của bạn.
 • Dịch chuyển sang bên trái: Đảm bảo rằng các lỗi phần mềm được xác định nhanh chóng và sớm - dịch chuyển sang bên trái - trong suốt vòng đời của SDLC.
 • Thu thập phản hồi: Phản hồi từ người dùng cuối và các bên liên quan nên thúc đẩy việc cải thiện liên tục của chiến lược QA của bạn.
 • Kiểm tra với mục đích: Đảm bảo rằng các tài nguyên kiểm thử được sử dụng một cách có ý nghĩa và tuân thủ cấu trúc triển khai mã của Quy trình Phát triển Phần mềm.
 • Nhúng bảo mật vào chất lượng phần mềm từ đầu: Giới thiệu các trường hợp kiểm thử liên quan đến bảo mật như một phần của chiến lược kiểm thử dịch chuyển sang bên trái.
 • Tự động hóa cẩn thận: Tự động hóa một quy trình không cần thiết chỉ tạo ra nhiều quy trình lãng phí.
 • Kết hợp kỹ năng con người: Tự động hóa và cải thiện liên tục không luôn hoạt động tốt để đạt được mục tiêu QA của DevOps. Ví dụ, kiểm thử giao diện người dùng di động và trải nghiệm người dùng là những thử thách khó tự động hóa vì chúng phải tính đến một loạt các yếu tố không kiểm soát, chẳng hạn như cảm nhận của con người và thị trường về trải nghiệm người dùng ứng dụng di động. Do đó, can thiệp của con người có thể cần thiết như một phần của một chiến lược QA hiệu quả trong DevOps, làm ảnh hưởng đến việc kiểm thử liên tục được truyền cảm hứng bởi tự động hóa.
 • Đặt khách hàng lên hàng đầu: Cuối cùng, một chiến lược QA của DevOps phải đặt khách hàng lên hàng đầu trong tất cả các hoạt động QA.

Hình ảnh minh họa

Đọc thêm

 • BMC DevOps Blog
 • Cách viết ca kiểm thử cho phần mềm
 • SRS: Cơ bản Đặc tả yêu cầu phần mềm
 • Kiểm thử hiệu năng, kiểm thử tải & kiểm thử căng thẳng giải thích
 • Testing as a Service là gì? Được giải thích
 • Quản lý dữ liệu kiểm thử là gì và tại sao chúng ta cần nó?
1