Điều khoản sử dụng

Chào mừng quý khách hàng đến với trang Điều Khoản Sử Dụng của IPOWER HÀ NỘI & SHOWROOM. Trước khi sử dụng trang web của chúng tôi, vui lòng đọc kỹ và hiểu rõ các điều khoản dưới đây. Việc sử dụng trang web này đồng nghĩa với sự đồng ý của bạn với các điều khoản và điều kiện sau đây:

1. Quyền Sở Hữu:

  • Tất cả các nội dung, hình ảnh, và tài liệu khác trên trang web này là tài sản của IPOWER HÀ NỘI & SHOWROOM và được bảo vệ bởi luật bản quyền.
  • Việc sao chép, phân phối, hoặc sử dụng thông tin từ trang web này cho mục đích thương mại mà không có sự cho phép bằng văn bản từ chúng tôi là vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.

2. Thông Tin Người Dùng:

  • Khi bạn đăng ký tài khoản hoặc cung cấp thông tin cá nhân khác, bạn đồng ý cung cấp thông tin chính xác và hoàn chỉnh.
  • Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và sử dụng nó chỉ cho mục đích nội bộ của chúng tôi theo Chính Sách Bảo Mật.

3. Sử Dụng Dịch Vụ:

  • Việc sử dụng dịch vụ trên trang web này phải tuân thủ theo các quy định và hướng dẫn cụ thể được cung cấp.
  • Chúng tôi giữ quyền từ chối cung cấp dịch vụ cho bất kỳ ai vi phạm các điều khoản sử dụng hoặc thực hiện hành vi không đúng đắn.

4. Trách Nhiệm Pháp Lý:

  • Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng trang web hoặc liên quan đến thông tin, sản phẩm, hoặc dịch vụ mà chúng tôi cung cấp.
  • Quý khách hàng chịu trách nhiệm về việc duy trì tính an toàn và bảo mật của tài khoản cá nhân và mật khẩu.

5. Thay Đổi Điều Khoản:

  • Chúng tôi có quyền điều chỉnh và thay đổi các điều khoản sử dụng này mà không cần báo trước. Việc sử dụng tiếp tục của bạn sau các thay đổi đồng nghĩa với sự chấp nhận của bạn đối với các điều khoản mới.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự hiểu biết và tuân thủ của quý khách hàng đối với Điều Khoản Sử Dụng của chúng tôi. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc nhu cầu cụ thể, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin ở trang liên hệ.