Xem thêm

Internet Vạn Vật: Cách mạng kết nối thiết bị thông minh

CEO Hùng PV
Internet Vạn Vật, hay còn được gọi là Mạng lưới vạn vật kết nối Internet hoặc Mạng lưới thiết bị kết nối Internet (Internet of Things, viết tắt IoT) là một liên mạng tương tác...

Internet Vạn Vật

Internet Vạn Vật, hay còn được gọi là Mạng lưới vạn vật kết nối Internet hoặc Mạng lưới thiết bị kết nối Internet (Internet of Things, viết tắt IoT) là một liên mạng tương tác trong đó các thiết bị, phương tiện vận tải, phòng ốc và các trang thiết bị khác được nhúng với các bộ phận điện tử, phần mềm, cảm biến, cơ cấu và khả năng kết nối mạng máy tính. Đây là một xu hướng công nghệ đang phát triển mạnh mẽ và có tiềm năng ảnh hưởng sâu sắc đến cuộc sống thông qua việc nâng cao hiệu năng, độ tin cậy và tạo ra lợi ích kinh tế.

Cơ bản về IoT

Internet Vạn Vật cung cấp kết nối sâu sắc cho các thiết bị, hệ thống và dịch vụ. Nó cung cấp hiệu suất vượt trội so với kiểu truyền tải máy-máy (M2M) và hỗ trợ đa dạng giao thức, miền (domain) và ứng dụng. IoT mở ra một kỷ nguyên tự động hóa trong hầu hết các ngành, từ những ứng dụng chuyên sâu như điện lưới thông minh cho đến những lĩnh vực rộng hơn như thành phố thông minh.

Trong một thế giới đáng sống của IoT, mỗi đối tượng được cung cấp một định danh riêng biệt và có khả năng trao đổi thông tin, dữ liệu qua một mạng duy nhất mà không cần sự tương tác trực tiếp giữa người với người hoặc người với máy tính. IoT đã phát triển từ sự hội tụ của công nghệ không dây, công nghệ vi cơ điện tử và Internet. Nó là tập hợp các thiết bị kết nối được với nhau, với Internet và với thế giới bên ngoài để thực hiện một công việc nào đó.

Lịch sử phát triển

Ngày ở năm 1999, Kevin Ashton đưa ra cụm từ "Internet of Things" để chỉ các đối tượng có thể được nhận biết cũng như sự tồn tại của chúng. Từ đó, IoT đã phát triển và trở thành một xu hướng công nghệ đột phá trong quá khứ và hiện tại. Các công ty, tổ chức, và nhà nghiên cứu trên khắp thế giới đang tiếp tục nghiên cứu và phát triển IoT để tạo nên một tương lai thông minh và kết nối.

1