Xem thêm

Tìm hiểu về các mẫu MacBook Air

CEO Hùng PV
Bạn đang sử dụng MacBook Air và muốn biết rõ hơn về dòng sản phẩm này? Bài viết này sẽ giúp bạn xác định mẫu MacBook Air bạn đang sử dụng và đặt nó vào...

Bạn đang sử dụng MacBook Air và muốn biết rõ hơn về dòng sản phẩm này? Bài viết này sẽ giúp bạn xác định mẫu MacBook Air bạn đang sử dụng và đặt nó vào bối cảnh phát triển lịch sử của MacBook Air. Hãy cùng khám phá!

Cách nhận biết mẫu MacBook Air

Apple cung cấp nhiều công cụ để giúp bạn nhận biết mẫu MacBook Air của mình. Cách đơn giản nhất là sử dụng tính năng "About This Mac" trên menu Apple  của bạn. Bạn chỉ cần chọn "About This Mac" từ góc trên bên trái của màn hình và công cụ này sẽ hiển thị cho bạn thông tin về mẫu MacBook Air của bạn.

Một công cụ khác là ứng dụng "System Information". Hãy tìm hiểu cách sử dụng các công cụ này để xác định mẫu MacBook Air của bạn.

Nếu bạn không có MacBook Air bên cạnh hoặc không thể khởi động nó, hãy áp dụng một trong những giải pháp sau đây:

 • Tìm số seri dập trên đáy MacBook Air, nó nằm cạnh dấu chứng nhận tuân thủ quy định. Bạn cũng có thể tìm thấy số seri này trên nhãn mã vạch gốc của gói hàng. Sau đó, bạn có thể nhập số seri này vào trang "Kiểm tra trạng thái bảo hành" hoặc trang "Thông số kỹ thuật" để tìm mẫu máy của bạn.

 • Bên cạnh đó, số hiệu linh kiện Apple cũng được hiển thị trên bao bì gốc, ví dụ như MQD32xx/A (với "xx" là một biến số, thay đổi theo từng quốc gia hoặc khu vực). Bạn có thể tìm kiếm mục tương ứng với số hiệu linh kiện Apple này trong danh sách dưới đây để tìm mẫu máy của bạn.

MacBook Air (15 inch, M2, 2023)

MacBook Air 2023 MacBook Air (15 inch, M2, 2023)

 • Màu sắc: Màu bạc, Màu ánh sáng, Màu xám không gian, Màu bóng tối
 • Mã mẫu: Mac14,15
 • Số hiệu linh kiện: MQKP3xx/A, MQKQ3xx/A, MQKR3xx/A, MQKT3xx/A, MQKU3xx/A, MQKV3xx/A, MQKW3xx/A, MQKX3xx/A
 • Hệ điều hành tương thích mới nhất: macOS Sonoma
 • Thông số kỹ thuật: MacBook Air (15 inch, M2, 2023)
 • Sách hướng dẫn sử dụng: MacBook Air (15 inch, M2, 2023)

MacBook Air (M2, 2022)

MacBook Air 2022 MacBook Air (M2, 2022)

 • Màu sắc: Màu bạc, Màu ánh sáng, Màu xám không gian, Màu bóng tối
 • Mã mẫu: Mac14,2
 • Số hiệu linh kiện: MLXW3xx/A, MLXX3xx/A, MLXY3xx/A, MLY03xx/A, MLY13xx/A, MLY23xx/A, MLY33xx/A, MLY43xx/A
 • Hệ điều hành tương thích mới nhất: macOS Sonoma
 • Thông số kỹ thuật: MacBook Air (M2, 2022)
 • Sách hướng dẫn sử dụng: MacBook Air (M2, 2022)

MacBook Air (M1, 2020)

MacBook Air 2020 MacBook Air (M1, 2020)

 • Màu sắc: Màu xám không gian, Màu vàng, Màu bạc
 • Mã mẫu: MacBookAir10,1
 • Số hiệu linh kiện: MGN63xx/A, MGN93xx/A, MGND3xx/A, MGN73xx/A, MGNA3xx/A, MGNE3xx/A
 • Hệ điều hành tương thích mới nhất: macOS Sonoma
 • Thông số kỹ thuật: MacBook Air (M1, 2020)
 • Sách hướng dẫn sử dụng: MacBook Air (M1, 2020)

MacBook Air 2020 MacBook Air (M1, 2020) (màn hình Retina, 13 inch, 2020)

 • Màu sắc: Màu xám không gian, Màu vàng, Màu bạc
 • Mã mẫu: MacBookAir9,1
 • Số hiệu linh kiện: MVH22xx/A, MVH42xx/A, MVH52xx/A, MWTJ2xx/A, MWTK2xx/A, MWTL2xx/A
 • Hệ điều hành tương thích mới nhất: macOS Sonoma
 • Thông số kỹ thuật: MacBook Air (màn hình Retina, 13 inch, 2020)
 • Sách hướng dẫn sử dụng: MacBook Air (màn hình Retina, 13 inch, 2020)

MacBook Air (2019)

MacBook Air 2019 MacBook Air (màn hình Retina, 13 inch, 2019)

 • Màu sắc: Màu xám không gian, Màu vàng, Màu bạc
 • Mã mẫu: MacBookAir8,2
 • Số hiệu linh kiện: MVFH2xx/A, MVFJ2xx/A, MVFK2xx/A, MVFL2xx/A, MVFM2xx/A, MVFN2xx/A, MVH62xx/A, MVH82xx/A
 • Hệ điều hành tương thích mới nhất: macOS Sonoma
 • Thông số kỹ thuật: MacBook Air (màn hình Retina, 13 inch, 2019)
 • Sách hướng dẫn sử dụng: MacBook Air (màn hình Retina, 13 inch, 2019)

MacBook Air (2018)

MacBook Air 2018 MacBook Air (màn hình Retina, 13 inch, 2018)

 • Màu sắc: Màu xám không gian, Màu vàng, Màu bạc
 • Mã mẫu: MacBookAir8,1
 • Số hiệu linh kiện: MRE82xx/A, MREA2xx/A, MREE2xx/A, MRE92xx/A, MREC2xx/A, MREF2xx/A, MUQT2xx/A, MUQU2xx/A, MUQV2xx/A
 • Hệ điều hành tương thích mới nhất: macOS Sonoma
 • Thông số kỹ thuật: MacBook Air (màn hình Retina, 13 inch, 2018)
 • Sách hướng dẫn sử dụng: MacBook Air (màn hình Retina, 13 inch, 2018)

MacBook Air (2017)

MacBook Air 2017 MacBook Air (13 inch, 2017)

 • Mã mẫu: MacBookAir7,2
 • Số hiệu linh kiện: MQD32xx/A, MQD42xx/A, MQD52xx/A
 • Hệ điều hành tương thích mới nhất: macOS Monterey
 • Thông số kỹ thuật: MacBook Air (13 inch, 2017)
 • Sách hướng dẫn sử dụng: MacBook Air (13 inch, 2017)

MacBook Air (2015)

MacBook Air 2015 MacBook Air (13 inch, Early 2015)

 • Mã mẫu: MacBookAir7,2
 • Số hiệu linh kiện: MJVE2xx/A, MJVG2xx/A, MMGF2xx/A, MMGG2xx/A
 • Hệ điều hành tương thích mới nhất: macOS Monterey
 • Thông số kỹ thuật: MacBook Air (13 inch, Early 2015)
 • Sách hướng dẫn sử dụng: MacBook Air (13 inch, Early 2015)

MacBook Air 2015 MacBook Air (11 inch, Early 2015)

 • Mã mẫu: MacBookAir7,1
 • Số hiệu linh kiện: MJVM2xx/A, MJVP2xx/A
 • Hệ điều hành tương thích mới nhất: macOS Monterey
 • Thông số kỹ thuật: MacBook Air (11 inch, Early 2015)
 • Sách hướng dẫn sử dụng: MacBook Air (11 inch, Early 2015)

MacBook Air (2014)

MacBook Air 2014 MacBook Air (13 inch, Early 2014)

 • Mã mẫu: MacBookAir6,2
 • Số hiệu linh kiện: MD760xx/B, MD761xx/B
 • Hệ điều hành tương thích mới nhất: macOS Big Sur
 • Thông số kỹ thuật: MacBook Air (13 inch, Early 2014)
 • Sách hướng dẫn sử dụng: MacBook Air (13 inch, Early 2014)

MacBook Air 2014 MacBook Air (11 inch, Early 2014)

 • Mã mẫu: MacBookAir6,1
 • Số hiệu linh kiện: MD711xx/B, MD712xx/B
 • Hệ điều hành tương thích mới nhất: macOS Big Sur
 • Thông số kỹ thuật: MacBook Air (11 inch, Early 2014)
 • Sách hướng dẫn sử dụng: MacBook Air (11 inch, Early 2014)

MacBook Air (2013)

MacBook Air 2013 MacBook Air (13 inch, Mid 2013)

 • Mã mẫu: MacBookAir6,2
 • Số hiệu linh kiện: MD760xx/A, MD761xx/A
 • Hệ điều hành tương thích mới nhất: macOS Big Sur
 • Thông số kỹ thuật: MacBook Air (13 inch, Mid 2013)
 • Sách hướng dẫn sử dụng: MacBook Air (13 inch, Mid 2013)

MacBook Air 2013 MacBook Air (11 inch, Mid 2013)

 • Mã mẫu: MacBookAir6,1
 • Số hiệu linh kiện: MD711xx/A, MD712xx/A
 • Hệ điều hành tương thích mới nhất: macOS Big Sur
 • Thông số kỹ thuật: MacBook Air (11 inch, Mid 2013)
 • Sách hướng dẫn sử dụng: MacBook Air (11 inch, Mid 2013)

MacBook Air (2012)

MacBook Air 2012 MacBook Air (13 inch, Mid 2012)

 • Mã mẫu: MacBookAir5,2
 • Số hiệu linh kiện: MD231xx/A, MD232xx/A
 • Hệ điều hành tương thích mới nhất: macOS Catalina
 • Thông số kỹ thuật: MacBook Air (13 inch, Mid 2012)
 • Sách hướng dẫn sử dụng: MacBook Air (13 inch, Mid 2012)

MacBook Air 2012 MacBook Air (11 inch, Mid 2012)

 • Mã mẫu: MacBookAir5,1
 • Số hiệu linh kiện: MD223xx/A, MD224xx/A
 • Hệ điều hành tương thích mới nhất: macOS Catalina
 • Thông số kỹ thuật: MacBook Air (11 inch, Mid 2012)
 • Sách hướng dẫn sử dụng: MacBook Air (11 inch, Mid 2012)

MacBook Air (2011)

MacBook Air 2011 MacBook Air (13 inch, Mid 2011)

 • Mã mẫu: MacBookAir4,2
 • Số hiệu linh kiện: MC965xx/A, MC966xx/A
 • Hệ điều hành tương thích mới nhất: macOS High Sierra
 • Thông số kỹ thuật: MacBook Air (13 inch, Mid 2011)
 • Sách hướng dẫn sử dụng: MacBook Air (13 inch, Mid 2011)

MacBook Air 2011 MacBook Air (11 inch, Mid 2011)

 • Mã mẫu: MacBookAir4,1
 • Số hiệu linh kiện: MC968xx/A, MC969xx/A
 • Hệ điều hành tương thích mới nhất: macOS High Sierra
 • Thông số kỹ thuật: MacBook Air (11 inch, Mid 2011)
 • Sách hướng dẫn sử dụng: MacBook Air (11 inch, Mid 2011)

MacBook Air (2010)

MacBook Air 2010 MacBook Air (13 inch, Late 2010)

 • Mã mẫu: MacBookAir3,2
 • Số hiệu linh kiện: MC503xx/A, MC504xx/A
 • Hệ điều hành tương thích mới nhất: macOS High Sierra
 • Thông số kỹ thuật: MacBook Air (13 inch, Late 2010)

MacBook Air 2010 MacBook Air (11 inch, Late 2010)

 • Mã mẫu: MacBookAir3,1
 • Số hiệu linh kiện: MC505xx/A, MC506xx/A
 • Hệ điều hành tương thích mới nhất: macOS High Sierra
 • Thông số kỹ thuật: MacBook Air (11 inch, Late 2010)

MacBook Air (2009)

MacBook Air 2009 MacBook Air (Mid 2009)

 • Mã mẫu: MacBookAir2,1
 • Số hiệu linh kiện: MC505xx/A, MC233xx/A, MC234xx/A
 • Hệ điều hành tương thích mới nhất: OS X El Capitan
 • Thông số kỹ thuật: MacBook Air (Mid 2009)

Hy vọng rằng bài viết đã giúp bạn hiểu rõ hơn về các mẫu MacBook Air. Hãy giữ kỷ niệm về chiếc MacBook Air của bạn và tiếp tục khám phá thế giới công nghệ đầy thú vị này!

1