Xem thêm

TOP 8 phần mềm quản lý tài sản miễn phí tốt nhất cho doanh nghiệp

CEO Hùng PV
Quản lý tài sản là một trong những nghiệp vụ khó khăn nhất trong doanh nghiệp, đặc biệt đối với những doanh nghiệp có khối lượng tài sản lớn. Để giúp các doanh nghiệp giải...

Quản lý tài sản là một trong những nghiệp vụ khó khăn nhất trong doanh nghiệp, đặc biệt đối với những doanh nghiệp có khối lượng tài sản lớn. Để giúp các doanh nghiệp giải quyết vấn đề này, 1Office xin giới thiệu TOP 8 phần mềm quản lý tài sản miễn phí tốt nhất năm 2022 cùng những kinh nghiệm để lựa chọn phần mềm phù hợp.

1. Quản lý tài sản là gì?

Quản lý tài sản là quá trình xử lý và sử dụng các hệ thống thông tin để hỗ trợ quản lý tài sản của tổ chức, bao gồm tài sản hữu hình và tài sản vô hình.

2. Tầm quan trọng của quản lý tài sản trong doanh nghiệp

Tài sản đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì hoạt động và phát triển doanh nghiệp. Việc quản lý tài sản cần được chú trọng để đảm bảo chất lượng và tối ưu hiệu suất sử dụng của tài sản, mang lại nhiều giá trị nhất cho doanh nghiệp.

3. Những khó khăn trong quản lý tài sản của doanh nghiệp

Nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn trong công tác quản lý tài sản do chưa chuẩn hóa quy trình quản lý và sử dụng giấy tờ liên quan. Điều này dẫn đến nhiều rủi ro như tài sản không được phân loại đúng, sai lệch trong tính toán khấu hao và không nắm rõ tình trạng tài sản khi luân chuyển người sử dụng.

4. 8 phần mềm quản lý tài sản miễn phí tốt nhất cho doanh nghiệp

4.1. Phần mềm quản lý tài sản toàn diện 1Office

1Office là phần mềm quản lý tài sản hàng đầu trên thị trường, giúp doanh nghiệp giải quyết bài toán quản lý tài sản một cách nhanh chóng và dễ dàng. Cung cấp các tính năng quản lý thông tin tài sản, cấp phát và thu hồi tài sản, quản lý khấu hao và quản lý quá trình khai thác tài sản.

4.2. Phần mềm quản lý máy móc thiết bị BRAVO

BRAVO hỗ trợ quản lý các loại tài sản như máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải. Cung cấp tính năng quản lý thông tin, cấp phát và thu hồi tài sản, quản lý sửa chữa và lên báo cáo tài sản.

4.3. Phần mềm quản lý tài sản 365

365 là phần mềm quản lý tài sản cố định và các thông tin cấp phát, thu hồi, báo hỏng, báo mất. Hỗ trợ quản lý thông tin tài sản, cấp phát và thu hồi tài sản, kiểm kê tài sản.

4.4. Phần mềm quản lý tài sản Faceworks

Faceworks cung cấp các tính năng quản lý tài sản như quản lý danh mục tài sản, cập nhật và tra cứu nhật ký vận hành của thiết bị. Hỗ trợ quản lý danh mục, tình trạng và đề nghị cấp tài sản.

4.5. Phần mềm quản lý tài sản thiết bị ERPVIET

ERPVIET cung cấp tính năng quản lý tài sản và quản lý bảo trì thiết bị. Quản lý danh mục tài sản, lập kế hoạch mua sắm, quản lý bảo trì, sửa chữa và cập nhật trạng thái thiết bị.

4.6. Phần mềm quản lý tài sản MISA QLTS

MISA QLTS là phần mềm quản lý tài sản đặc biệt dùng cho các cơ quan hành chính và doanh nghiệp trực thuộc Nhà nước. Quản lý tài sản theo từng loại và loại hạ tầng đặc thù.

4.7. Phần mềm quản trị đầu tư mua sắm và quản lý tài sản gAMSPro

gAMSPro giúp giải quyết các nghiệp vụ mua sắm và thanh lý tài sản. Quản lý hàng hoá, nhà cung cấp và quản lý mua sắm.

4.8. Phần mềm quản lý tài sản Hinet

Hinet giúp doanh nghiệp quản lý tài sản đã được đầu tư mua sắm. Quản lý tài sản, cập nhật thông tin và đánh giá tài sản.

5. Tiêu chí lựa chọn phần mềm quản lý tài sản miễn phí

Để lựa chọn phần mềm quản lý tài sản phù hợp, cần đánh giá dựa trên đặc thù tài sản và loại hình doanh nghiệp, quy mô doanh nghiệp, tích hợp các tính năng, và dễ dàng sử dụng.

Trên đây là TOP 8 phần mềm quản lý tài sản miễn phí tốt nhất cho doanh nghiệp cùng với những tiêu chí để lựa chọn phần mềm phù hợp. Hãy lựa chọn một phần mềm phù hợp để tối ưu quy trình quản lý tài sản của bạn.

1