Xem thêm

Tìm hiểu về phần mềm hợp nhất tốt nhất năm 2023

CEO Hùng PV
Hình minh họa – IPower Giới thiệu Phần mềm hợp nhất (Konsolidierungssoftware) là công cụ hỗ trợ trong quá trình tạo ra báo cáo tài chính tổng hợp, trong đó các báo cáo tài chính...

New call-to-action Hình minh họa – IPower

Giới thiệu

Phần mềm hợp nhất (Konsolidierungssoftware) là công cụ hỗ trợ trong quá trình tạo ra báo cáo tài chính tổng hợp, trong đó các báo cáo tài chính của các công ty liên kết được kết hợp thành một báo cáo tổng hợp duy nhất.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về 5 ứng dụng phần mềm hợp nhất. Tuy nhiên, không có một phần mềm hợp nhất nào có thể được xem là tốt nhất mà phụ thuộc vào yêu cầu của mỗi công ty.

Các phần mềm hợp nhất tốt nhất năm 2023

Chúng ta sẽ xem xét các chức năng của các chương trình hợp nhất khác nhau và tìm hiểu xem chúng phù hợp với từng loại doanh nghiệp.

Những câu hỏi thường gặp về hợp nhất và phần mềm hợp nhất

1. Định nghĩa về hợp nhất?

Trong lĩnh vực tài chính, hợp nhất là quá trình tạo ra báo cáo tài chính tổng hợp trên cấp công ty mẹ. Điều này có nghĩa là khi một công ty có liên kết pháp lý với ít nhất một công ty khác (ví dụ như công ty mẹ-con đóng vai trò công ty chủ), ta có thể xem đó là một tập đoàn.

Cả hai công ty con đều phải nộp một báo cáo tài chính riêng biệt. Hơn nữa, cần tạo thêm một báo cáo tổng hợp, trong đó thể hiện kết quả kinh doanh tổng thể của toàn bộ tập đoàn.

2. Cách thức hợp nhất hoạt động?

Trong quá trình hợp nhất, tất cả các giao dịch nội bộ trong tập đoàn được loại bỏ để không làm sai lệch kết quả kinh doanh của tập đoàn. Ví dụ, nếu công ty con đã bán máy móc cho công ty mẹ, lợi nhuận từ giao dịch này phải bị loại bỏ khỏi kết quả kinh doanh tập đoàn vì trong tập đoàn không xảy ra giao dịch mua bán hoặc lỗ lãi nội bộ.

3. Khi nào cần thực hiện quá trình hợp nhất?

Một tập đoàn tồn tại khi công ty mẹ sở hữu ít nhất một công ty con. Cả hai công ty con cần phải có báo cáo tài chính riêng biệt và công ty mẹ cần có báo cáo tổng hợp.

4. Phương pháp hợp nhất nào có sẵn?

Các phương pháp hợp nhất thông thường bao gồm:

 • Hợp nhất kết quả hoạt động và doanh thu
 • Hợp nhất vốn
 • Hợp nhất nợ
 • Loại bỏ kết quả hoạt động tạm thời.

Cuối cùng, không được phép có bất kỳ khoản phải trả, khoản phải nộp, khoản chi phí, khoản thu nhập, lỗ hoặc lợi nhuận hoặc khoản vay nội bộ nào trong báo cáo tổng hợp. Điều này có nghĩa là chỉ các giao dịch tài chính mà không liên quan đến các công ty thứ ba sẽ được thể hiện trong báo cáo tổng hợp.

5. Những điều được hợp nhất?

Khi hợp nhất, tất cả các giao dịch nội bộ trong tập đoàn được loại bỏ khỏi báo cáo tổng hợp. Điều này bao gồm:

 • Chi phí và lợi nhuận
 • Nợ và lãi
 • Lỗ và lợi nhuận
 • Phải trả và phải thu
 • Cổ tức.

Tùy thuộc vào cấu trúc tổ chức tập đoàn, việc hợp nhất cũng có thể áp dụng cho nhiều điểm khác, cần rút lui so với các công ty con. Vì vậy, việc sử dụng phần mềm hợp nhất là không thể thiếu để xử lý quy trình này.

5 phần mềm hợp nhất nổi tiếng chi tiết

1. Agicap

Agicap chuyên về quản lý lưu chuyển tiền mặt trong doanh nghiệp. Trong lĩnh vực hợp nhất, nó cung cấp các chức năng để hợp nhất lưu chuyển tiền mặt trên mức tập đoàn. Agicap truy cập vào tài khoản ngân hàng của tất cả các công ty liên quan trong thời gian thực và thu thập các giao dịch (tức là các luồng tiền mặt riêng lẻ) từ đó. Phần mềm tính toán lưu chuyển tiền mặt riêng cho từng công ty và sau đó hợp nhất chúng trên mức tập đoàn.

Do đó, Agicap đặc biệt phù hợp với các công ty cần hợp nhất lưu chuyển tiền mặt chính xác trong báo cáo tổng hợp. Cùng với tính năng xuất và báo cáo, dữ liệu hợp nhất có thể được chuyển vào các công cụ khác, nơi chúng có thể được tích hợp vào báo cáo luồng tiền mặt trong báo cáo tổng hợp.

2. Board Financial Consolidation

Board Financial Consolidation của Board là một phần mềm hợp nhất tài chính toàn diện dành cho các tập đoàn. Nó cung cấp nhiều chức năng quan trọng cho quá trình hợp nhất công ty, chẳng hạn như loại bỏ kết quả tạm thời và cổ tức, và lỗ, v.v.

Công cụ cũng cho phép điều chỉnh giai đoạn hoàn thiện tùy ý. Ví dụ, nếu một công ty chỉ muốn hợp nhất một lần vào quý một. Ngoài ra, công cụ cũng cho phép mô hình hóa bất kỳ cấu trúc tập đoàn phức tạp nào.

3. elKomKONS

Phần mềm hợp nhất của elKom Solutions cũng là một báo cáo tài chính toàn diện. Nó hỗ trợ nhiều phương pháp kế toán thông dụng như HGB và IFRS, giúp công ty quốc tế tìm ra một giải pháp tốt.

Tiền tệ cũng được tự động chuyển đổi sang tiền tệ của tập đoàn. elKomKons kết hợp nhiều cấp độ công ty và cấu trúc tập đoàn phức tạp. Chi phí, lợi nhuận, nợ và vốn cũng được tính toán tự động.

4. IDL Konsis

IDL Konsis là một phần mềm hợp nhất của insightsoftware, cung cấp khả năng tạo ra một báo cáo tài chính tổng hợp toàn diện. Phần mềm cho phép bất kỳ cấu trúc tập đoàn nào và cung cấp quy đổi tiền tệ tự động cho các tập đoàn quốc tế.

Trên bảng điều khiển, bạn có thể theo dõi quy trình hợp nhất. Điều này có nghĩa là quản lý có thể xem xét tiến độ hợp nhất của từng nhóm có trách nhiệm và theo dõi tốc độ xử lý và phát hiện sự cố nhanh chóng.

5. LucaNet

LucaNet cung cấp phần mềm hợp nhất cho các tập đoàn quốc tế và trong nước. Phần mềm có thể tích hợp với nhiều hệ thống ERP và kế toán, từ đó tự động thu thập dữ liệu quan trọng cho báo cáo tài chính tổng hợp.

Sau khi người dùng đã xác định một vòng hợp nhất, LucaNet thu thập dữ liệu cần thiết cho báo cáo từ các hệ thống liên quan. Một quy trình sẽ dẫn dắt các cán bộ có liên quan qua quy trình. Phần mềm hỗ trợ nhiều phương pháp kế toán thông dụng.

Yêu cầu đối với phần mềm hợp nhất

Nếu bạn đang tìm kiếm một phần mềm hợp nhất toàn diện, hãy chú ý đến các chức năng sau:

 • Hỗ trợ phương pháp kế toán yêu cầu (ví dụ: HGB, IFRS, US-GAAP, v.v.).
 • Tích hợp với hệ thống ERP và/hoặc hệ thống kế toán của bạn để chuyển dữ liệu một cách liền mạch và nhanh chóng.
 • Đối với tập đoàn quốc tế: tỷ giá chuyển đổi tiền tệ và ghi chú rằng phần mềm hỗ trợ các ngôn ngữ khác nhau.
 • Hỗ trợ chiến lược và cấu trúc hợp nhất của bạn (ví dụ: nếu một số công ty chỉ được hợp nhất một phần hoặc cấu trúc tập đoàn phiên bản phức tạp).

Kết luận

Chúng tôi đã giới thiệu cho bạn 5 ứng dụng phần mềm hợp nhất. Chúng tôi đã cố ý không xếp hạng các công cụ riêng lẻ vì mỗi công ty có yêu cầu riêng của mình.

Nếu bạn chỉ cần hợp nhất lưu chuyển tiền mặt, chúng tôi đề xuất Agicap. Thông qua chức năng xuất, dữ liệu được tạo ra có thể được chuyển vào các công cụ hợp nhất khác.

Nếu bạn cần một phần mềm hợp nhất toàn diện, xem xét các công cụ đã được giới thiệu: Board Financial Consolidation, elKomKONS, IDL Konsis và LucaNet. Tất cả đều cung cấp toàn bộ các chức năng cần thiết cho báo cáo tài chính tổng hợp và báo cáo tài chính hợp pháp cho tài chính cả nước và quốc tế.

1